1
2
3
4

Schimbările de pe piața muncii din UE

22 Iunie 2019435

Tabloul referitor la ocuparea forței de muncă se reconfigurează permanent datorită schimbărilor structurale, determinate în mare măsură de tehnologie și de globalizare. Însă din punctul de vedere al rezultatelor obținute pe piața muncii și al diferitelor aspecte ale vieții profesionale a cetățenilor europeni există și alți factori cu implicații foarte importante, cum ar fi schimbările demografice și noile modele de afaceri.

Odată cu adoptarea Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă în 1997, statele membre s-au angajat să stabilească un set de obiective și scopuri comune ale politicii de ocupare. Scopul principal este crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune în întreaga Uniune Europeană. În prezent, politica de ocupare a forței de muncă face parte din strategia de creștere Europa 2020 și este pusă în aplicare prin intermediul semestrului european, un proces anual care promovează coordonarea politică strânsă între statele membre ale UE și instituțiile UE.

Strategia Europa 2020 trebuie să îi permită UE să atingă o creștere:

  • inteligentă, prin dezvoltarea cunoștințelor și a inovării;
  • durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor și mai competitivă;
  • favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale și teritoriale.

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit cinci mari obiective de atins până în 2020 cel târziu:

  • creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani care are un loc de muncă;
  • investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare;
  • reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20 % a procentului energiilor regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței energetice;
  • reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a procentului diplomelor de învățământ superior;
  • reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea socială.
18
cursuri gratuite
Credem că intruirea la distanță este o oportunitate
valoraosa pentru tineri

Despre platformă

E-focus este o platformă online elaborată și dezvoltată de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. Fiind o platformă e-learning, aceasta reprezintă utilizarea de media electronică și a tehnologiilor informaționale și de comunicație, în domeniul educației nonformale a tinerilor, în ceea ce privește cariera acestora.

Cu platforma ”e-focus”, ai acces la resurse educaționale gratuite, îți folosești timpul rațional pentru formare, comunici într-un mediu prietenos pentru tineri și ești în același timp conectat la un viitor al tehnologiilor moderne. Misiunea platformei este îndreptată în a ajuta tinerii, să obțină informațiile actualizate despre carieră, inclusiv obținerea de cunoștințe și abilități necesare în diverse domenii de interes profesional. Platforma este o oportunitate oferită absolut gratuit tuturor, și este elaborată în baza principiilor de accesibilitate, flexibilitate și adaptabilitate.