1
2
3
4

Atenție pe antreprenoriatul social din Moldova

01 Iunie 2019124

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat în acest an cel de-al doilea Atelier de lucru dedicat dezvoltării antreprenoriatului social din Republica Moldova, în cadrul Proiectului Finance4SocialChange.

Evenimentul a fost desfășurat cu implicarea principalilor actori în domeniul antreprenoriatului și inovării sociale, antreprenori sociali, reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai organizațiilor de suport din domeniu.

„Atelierul de lucru a avut ca scop crearea unei platforme de discuții cu actorii interesați din domeniul antreprenoriatului social, cu scopul de a identifica principalele probleme întâlnite de întreprinzători și pentru a veni cu soluții și a identifica domeniile de intervenție ce vor permite dezvoltarea antreprenoriatului social și finanțarea în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova, cu preluarea bunelor practici din țările partenere ale proiectului din regiunea Dunării”, a declarat organizatorii evenimentului dat.

În cadrul atelierului au fost discutate tendințele actuale, viziunile, evoluțiile și obstacolele afacerilor sociale și identificate modalitățile de colaborare și sprijin reciproc pe viitor. La fel a fost prezentat scopul, obiectivele și activitățile din cadrul proiectului Finance4SocialChange, care va permite crearea unor pârghii de susținere a întreprinderilor sociale în regiunea Dunării.

Pe parcursul atelierului de lucru, antreprenorii au făcut un schimb de bune practici, dar totodată au fost punctate și problemele pe care le întâmpină în activitatea lor la întreprinderile sociale. Acestea urmează a fi procesate și luate în considerație pentru îmbunătățirea cadrului legal din domeniu.

Antreprenoriatul social contribuie la creșterea incluziunii sociale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate în activități economice și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile sociale.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului Finance4SocialChange, care vizează atât stimularea accesului la instrumentele inovatoare de finanțare, cât și crearea unui mediu de afaceri care să ajute antreprenorii sociali să creeze companii viabile și puternice în regiunea Dunării.

18
cursuri gratuite
Credem că intruirea la distanță este o oportunitate
valoraosa pentru tineri

Despre platformă

E-focus este o platformă online elaborată și dezvoltată de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. Fiind o platformă e-learning, aceasta reprezintă utilizarea de media electronică și a tehnologiilor informaționale și de comunicație, în domeniul educației nonformale a tinerilor, în ceea ce privește cariera acestora.

Cu platforma ”e-focus”, ai acces la resurse educaționale gratuite, îți folosești timpul rațional pentru formare, comunici într-un mediu prietenos pentru tineri și ești în același timp conectat la un viitor al tehnologiilor moderne. Misiunea platformei este îndreptată în a ajuta tinerii, să obțină informațiile actualizate despre carieră, inclusiv obținerea de cunoștințe și abilități necesare în diverse domenii de interes profesional. Platforma este o oportunitate oferită absolut gratuit tuturor, și este elaborată în baza principiilor de accesibilitate, flexibilitate și adaptabilitate.